ร่วมทำบุญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว

รวมทำบุญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับโครงการวันเด็กสัญจร โดยได้บริจาคจักรยาน จำนวน 3 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมสมทบทุนการศึกษาและมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนบ้านดงบาก

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด ร่วมสมทบทุนการศึกษาและมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนบ้านดงบาก อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 9 มกราคม 2559  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกับทีมงาน โครงการวันเด็กสัญจร ครับ  

ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ วัดกลาง (พระอารมหลวง) บุรีรัมย์

บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ คณะ ๔ ที่ วัดกลาง (พระอารมหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗