ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ วัดกลาง (พระอารมหลวง) บุรีรัมย์

ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ วัดกลาง (พระอารมหลวง) บุรีรัมย์

บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ คณะ ๔ ที่ วัดกลาง (พระอารมหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

 

 

0 comments

Leave a comment