รับสมัครงานบริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้


       1. รับสมัคร Web Graphic Designer, HTML/CSS Editor ( Freeland/พาร์ทไทม์)

            - เข้าใจหลักการ user interface/user experience design
            - ต้องส่งผลงานการออกแบบเว็บมาให้ดู เพื่อประกอบ
            - ทำ website จาก PSD แล้วนำมาตัดประกอบเป็น HTML โดยใช้เทคนิค CSS/HTML
            - สามารถจัดการประกอบเว็บไซต์ในรูปแบบ CSS/DIV
            - แก้ไขดัดแปลงใช้ JavaScript ได้
            - ใช้ HTML5 และ CSS 3 ได้
            - ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา
            - สามารถออกแบบเว็บไซต์ตามที่กำหนดได้
            - ทำงานตรงต่อเวลา
            - ทำงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่กำหนด แต่ขอให้ส่งงานตรงเวลา
            - ให้ค่าจ้างตามจำนวนงานที่สามารถทำได้ มากน้อยขึ้นอยู่กับความขยัน
            - อัตราค่าจ้างตามตกลง
            - เข้าออฟฟิสเพื่อรับมอบงาน 1-2 ครั้ง/เดือน
- ติดต่อประสานงานผ่าน Skype / Facebook และ Email เป็นหลัก

สนใจส่งประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและผลงานมาได้ที่ info@webservice.co.th ทุกวัน