เกี่ยวกับเรา

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ พร้อมทั้งบริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และบริการต่าง ๆ ด้านอินเตอร์เน็ตอย่างครบวงจร โดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในรูปแบบ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" โดยมีชื่อว่า หจก. ธาตุพนมดอทคอม เมื่อปี 2551 และได้ดำเนินการแปรสภาพเป็น "บริษัทจำกัด" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 - ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการเลขที่ 0-1155-5500-5678 และได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป รับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทุกรูปแบบ
2. ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายมือถือ
3. ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์
4. ให้บริการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค
5. จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด

บริษัทมีทีมงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะด้าน ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนาน และเข้าใจพร้อมทั้งรู้ปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั้งผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่เริ่มศึกษา และผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยได้ทุกวัน